Tóth Lilla

Fejlesztőpedagógia

A fejlesztőpedagógia támasznyújtást jelenet azoknak az ép intellektussal rendelkező gyermekeknek , akiknek egy vagy több területen átlag alatti képességeik vannak. Ők azok, akik valamilyen területen elmaradnak az életkoruknak elvárt színtől, és ez nem magyarázható értelmi képességük esetleges gyengeségével, sőt nagyon okosak is lehetnek, még sem tudnak megfelelően teljesíteni.

Lemaradásaik akár több területen is mutatkozhatnak, mozgásuk ügyetlenségében,  koordinálatlanságában, a figyelemkoncentráció gyengeségében, a tanuláshoz kapcsolódó képességek alacsonyabb színvonalában (olvasás, írás, matematikai alap-kultúrtechnikák elsajátításában)

Az ő megsegítésük, fejlesztésük a cél, játékos, mozgásos illetve kognitív (megismerés és gondolkozás) formában.

Egyéni és Csoportos fejlesztés

Ha úgy érzi gyermeke érzékenyebb, indulatosabb, tehetségesebb valamiben, illetve egy-egy területen az intelligenciájától eltérő mértékben gyengébben teljesít, akkor önnek ajánljuk egyéni és csoportos fejlesztéseinket.
Terápiánkra érkezhet szakvéleménnyel, de amennyiben ezzel nem rendelkezik, szakemberünk felméri gyermekét.
Fejlesztőpedagógusunk a szülővel átbeszélve dönti el, hogy csoportos vagy egyéni terápiát javasol, illetve azt, hogy kell-e egyéb szakembert bevonni a fejlesztésen kívül.
Óráinkon, akár egyéni, akár csoportos, a gyermek képességeinek megfelelő módszereket, technikákat, eljárásokat alkalmazzuk.

Miből áll a foglalkozás?

Komplex mozgásterápiát alkalmazok az óráimon, amelyek rendkívül hasznosak a tanulási nehézségek megelőzésre és oldására. Ezt a módszert Kulcsár Mihálynétól tanultam, ezt kiegészítem az alapozótorna gyakorlatsorával, és az ELTE-n fejlesztőpedagógusként megtanult gyakorlatsorokkal (pl.:mozgáskotta) . Természetesen figyelembe véve a gyerekek életkorát, mozgáskoordinációjukat, aktuális állapotukat a gyakorlatsor mindig változik, egyre nehezebb és komplexebb feladatsorokat tartalmaz.

Miért fontos a mozgás? Az idegsejtek közötti kapcsolatra tudunk hatni mozgás által és a mozgás visszahat az idegrendszerre is. Az idegrendszer érése a mozgás fejlődésével szoros egységben valósul meg. Az idegrendszer fejlődése újabb és újabb mozgásformák megjelenését teszi lehetővé, ezeknek a mozgásoknak a gyakorlása pedig visszahat az idegrendszerre, elősegíti fejlődését, érési folyamatait. Tehát bármilyen idegrendszeri értetlenség vagy esetleges apróbb lemaradás „orvosolható” a megfelelő mozgással.

A gyerekek szívesen végzik a feladatsorokat, mert az óráimat mindig színesíti egy-egy játék és egy aprócska jutalom. Maximum 10 fővel tudok dolgozni együtt, hogy mindenkire kellő mértékben figyelhessek és javíthassam a mozgását

Egyéni terápiában lehetőséget szeretnék biztosítani a csoportos órákon túl is a még személyesebb, az adott gyermek speciális tanulási zavarára ható fejlesztésére. Ezeken az órákon olyan speciális gyakorlatsorokat veszünk elő, amely az adott problémára hat(pl. figyelem fejlesztés, grafomotorium gyengesége, olvasás-írás zavar stb.) Játékos feladatok, sok nevetés és kreatív megközelítés jellemzi ezeket az alkalmakat.

Iskolaelőkészítő csoportban a mozgás és a kognitív tapasztalatszerzés kéz a kézben jár. A jelenlegi törvényi szabályozás alapján a rugalmas iskolakezdés többé nem opció, a kormány a köznevelési törvény módosításával megszüntette ezt, tehát, aki adott év augusztus 31-éig betölti hatodik életévét, annak kötelező iskolába mennie. A gyerekek érési üteme eltérő, az iskolaértettség feltételeit nem egyszerre teljesítik. Gyakorló pedagógusként az első osztályba lépő tanulók között óriási különbségeket látok, gondoljunk csak a fiúk késői beszédérésére vagy a sokgyerekes családok érett szocializációjára.

Ahhoz, hogy egy gyermekre azt mondhassuk, hogy iskolaértett nagyon sok feltételnek kell megfelelnie: testi fejlettség, testséma, könnyed eszközkezelés, jó térérzékelés, auditív és vizuális megkülönböztetés, beszédkészség, figyelem tartóssága, feladattudat, szabálykövetés stb. A felsorolás mindegyik követelményének megfelelni nehéz, pedig csak így lehet kudarc nélküli az iskolakezdés. Ebben szeretnék segíteni!

Felvételi előkészítő csoportban, megbeszélés szerint akár páros munkamódszerrel is felkészítem a diákokat a 4 illetve 6 osztályos felvételire, feladatsorokat oldunk meg és beszélünk át. Szóbelin előforduló témákról beszélgetünk. Legalább 10 alkalmat javaslok a diákoknak.

Tehetséggondozás esetén az adott területen kiemelkedő gyermek megfelelő tovább segítése a célom, esetleges mentor keresése, versenyfeladatok megoldása. Érzelmi támogatói légkörben nagy örömöm egy-egy kis tanítvány szárnybontogatása.

A felsőbb évfolyamokra járó diákok sokszor nem tudnak tanulni, mert senki nem tanította meg őket hogyan kell. Tanulási stílus kérdőívek és egyéb tesztek segítségével találhatjuk meg a megfelelő és hatékony módszert a tananyag elsajátításához. A tanulási stratégiák megismerése és használata nagyon hasznos lehet a diákoknak.

Tanulási nehézségek felmérése Anamnézis felvétele után, a szülőt meghallgatva teszteket veszek fel a gyermekkel, hogy megtudjam, milyen területen van elmaradás az életkorához képest. Melyik az terület, ahol a fejlesztés indokolt az iskolai és egyéb kudarcok elkerülése végett, illetve az ehhez társult magatartásproblémák elkerülése okán.

Kinek ajánlom a fejlesztést? – Milyen problémák esetén lehet hatékony?

A szülők az alábbi „tüneteket” vehetik észre gyermekükön:

 • kiszámíthatatlan szabálykövetés
 • hiperaktivitás (nem tud a fenekén ülni, nem köti le a játék kivéve a multimédiás eszközök)
 • értetlen grafomotorika („nem szeret rajzolni.”)
 • beszédfejlődési gondok (későn indult a beszéde, dysgrammatikus elemek stb.)
 • szorongás, beilleszkedési problémák
 • pontatlan mozgás, gyenge mozgáskoordináció, új mozgáselemek tanulásának lassúsága és gyengesége (mellé nyúl, sokszor elesik, ügyetlen)
 • erőadagolási problémák (túl vadul szorít, túl gyengén tart …)
 • testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás (jobb/bal gyengesége, éretlensége
 • gyenge feladattudat és feladattarttás, feladathelyzetekből való kiszállás
 • figyelem és memóriazavar
 • ok-okozati összefüggések meg nem értése, belátáson alapuló gondolkodás késése, információ feldolgozási zavar
 • iskoláskorban: olvasási nehézségek, írásbeli munkák tartalmának és/vagy külalakjának súlyos problémája, matematikai problémák

Az óráim 50 percesek (kivéve a felmérés), szeretettel várok minden kedves gyermeket! Előzetes bejelentkezés szükséges!