fbpx

Mi a TSMT?

A TSMT a Tervezett Szenzomotoros Tréning rövidítése, a módszer megalkotása és kidolgozása Lakatos Katalin nevéhez kötődik. A TSMT torna a nagy-és finommozgások fejlesztésével érleli és strukturálja az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, személyre, tünetre szabott feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően építkezve fokozatosan nehezedik. A Tervezett Szenzomotoros Tréninget minden esetben megelőzi a Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid), amely 3 hónapos kortól 11 éves korig sikeresen alkalmazott diagnosztikai modul. Amennyiben a vizsgálat által igazolható az organikus éretlenség, akkor az eredmények tükrében egyéni vagy csoportos TSMT foglalkozás megkezdése javasolt.

Longitudinális komplex vizsgálat és TSMT terápia

Várom szeretettel azokat a gyermekeket, akiknél az alábbi tünetek közül egy vagy több jellemző: ● Megkésett a beszédfejlődés ● Mozgásfejlődés a tipikustól eltérő: megkésett vagy felgyorsult ● Rövid figyelmi kapacitás, koncentrációs probléma ● Szinkronfunkciók alulműködése ● Kortársaihoz képest lassúság vagy impulzivitás ● Hiperaktív (ADHD) ● Sajátos nevelési igényű (SNI) ● Téri tájékozódás, lateralitás nehezítettsége ● Gyenge mozgáskoordináció, ügyetlenség a gyermekkori sportjátékokban ● Éretlen a finommotorika és a grafomotorika ● Tanulási, beilleszkedési, viselkedésbeli problémák ● Kontrollfunkciók gyengesége ● Regulációs zavarok (evés -, alvás - problémák) ● Szenzoros feldolgozási zavarok (SPD)

Freiné Puskás Éva Tanúsított TSMT terapeuta

Csoportos TSMT terápia

Várom szeretettel azokat a gyermekeket, akiknél az alábbi tünetek közül egy vagy több jellemző:

 • Beszédfejlődés zavara, vagy akadályozottsága

 • Mozgásfejlődési bizonytalanságok, elakadások, ügyetlen mozgáskivitelezés

 • Figyelmetlenség, koncentráció problémája az alábbi területekre:

  • Rövidtávú memória, rövidtávú munkamemória

  • Egyidejű többcsatornás figyelem

  • Feladatok sorrendjének megjegyzése

  • Önálló munkavégzés

 • Tanulás alapú zavarok, tanulási veszélyeztetettség (diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia)

  • Téri tájékozódás nehezítettsége

 • Jobb-bal oldal megkülönböztetés bizonytalansága

 • Szinkronfunkciók gyengesége

 • Viselkedésbeli problémák:

  • Szorongás, önbizalomhiány

  • Kontrollfunkciók gyengesége, enyhe hiperaktivitás

  • Társas helyzetek elfogadása, társakkal együttműködés

 • Szenzoros feldolgozási zavarok (SPD)

Kovács Enikő Tanúsított TSMT terapeuta

További tudnivalók

Fontos, hogy a csoportos tornában résztvevő gyermekek együttműködőek legyenek, és képesek legyenek 4-8 fős csoportban önállóan, vagy kevés segítséggel dolgozni. Látványos eredményt lehet elérni mozgásukban bizonytalan, hiperaktív, iskola-éretlen, vagy bizonytalan gyerekeknél, akiknek a figyelmi funkciói mindenképpen fejlesztésre szorulnak.
A terápia tornatermi körülmények között, ingergazdag környezetben történik, jellemzően szülők nélkül – ez alól kivételt képeznek a babacsoportok, valamint az súlyosan megkésett, de csoportba integrálható gyermekek csoportjai. Egy-egy csoport 4-8 főből áll, akik homogén, azonos tudásszinten állnak, így személyre szabott tréningek megtanulására alkalmas. A terapeuta előre berendezett teremben vezeti a gyakorlatokat, meghatározott tréningelemek szerint. Az alkalmazott feladatok a konkrét műveleti időszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a szenzomotoros szinkronok, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás, az egyidejű többcsatornás figyelem fejlődését is elősegítik, s emellett az úgynevezett primitív/csecsemőkori reflexprofil integrációját is kialakítják. E készségek és képességek a sikeres iskolai beválás nélkülözhetetlen alapját képezik.
A TSMT II terápia alkalmanként 45-90 percig tart, hetente 2-3 alkalommal. A tréningek rendszerint a tanév rendjét követik, így szeptembertől júniusig érdemes a gyermeket a látványos eredmények érdekében beíratni. A tréningek kéthetente nehezednek, és a feladatok súlyozása is tréningsorról tréningsorra változik. A kontrollvizsgálat a csoportos terápia esetén a tréningsorok befejezése után, év végén javasolt, ennek eredménye jelzi, hogy a gyermek javasolt-e további – haladó csoportban végzett - terápiára, vagy más fejlesztéssel, sporttal tudják kiváltani a TSMT II alkalmakat.