Jámbor Borbála Emma

Egyéni konzultáció

Felnőttek számára az alábbi témákban segíthet egy egyéni konzultáció:
- Önismereti kérdések
- életvezetési nehézségek
- gyermekvállalás előtti kérdések, várandóssággal és kismamasággal kapcsolatos kihívások
- nevelési kérdések
- családi nehézségek, párkapcsolati problémák
- Stressz, szorongás, munkahelyi nehézségek
- munka - család egyensúlya
- kisgyermekes anyukák lelki támogatása

Gyermekek számára segítséget nyújthat

- Szorongás kezelésében (iskolafóbia, társas szorongás, szorongásos tünetek, enurézis…)
- Alvási, étkezési nehézségek esetén
- Testvérféltékenység
- Lelki eredetű nehézségek esetén
- Tipikustól eltérő fejlődés szűrésében, a családi élet támogatásában (pl. Autizmus Spektrum Zavar, figyelemzavar, tanulási nehézségek…)
- Beilleszkedési, Tanulási és Magatartási zavar esetében

Miben tudunk segíteni?

Mivel az egyéni szinten zajló nehézségeknek igen gyakran családi vonatkozásuk is van, a családterápia kimondottan hasznos tud lenni az alábbi témákban:

  • Klinikai szintet el nem érő evészavarok (bulimia nervosa, anorexia nervosa)
  • Természetes családi krízisek esetén (pl. gyermek születése, óvodába szoktatás, serdülőkori krízis, munkahely elvesztése, gyász)
  • Szorongásos gyermekkori zavarok kezelésében („iskolafóbia”, szorongásos tünetek…)
  • Elmérgesedett családi viszonyok, sorozatosan visszatérő konfliktusok, vagy éppen a kommunikáció hiánya esetén
  • A család számára nemkívánatos családi minták „átörökítésének” a megakadályozásában (pl. szenvedélybetegség, terhelt anya—lánya viszony, sorozatos generációs konfliktusok)
  • A felnőttkorral járó, szülőkről való leválásban
  • A párkapcsolatban való elkötelezősésben, otthonról hozott párkapcsolati és életvezetési minták megvizsgálásában
  • Családdá válás, gyermekvállalás előtti kérdések
  • Másság kezelése a családban (pl. örökbefogadás, mozaikcsaládok, generációs különbözőségek, nem tipikus fejlődésű gyermek a családban, vagy akár a ’coming out’ kezelése…)

Családterápiás Konzultáció

A családterápia egy olyan pszichológiai irányzat, amely nem az egyénre, hanem az egyént körbeölelő családi rendszerre fókuszál. Egyik legfőbb tétele, hogy a család egy olyan szeretetkapcsolatokon alapuló rendszer, amelyben a családtagok folyamatosan és kölcsönösen hatnak egymásra, befolyásolják egymás viselkedését, lelki világát, életminőségét. Ennél fogva az egyéni problémákat tágabb szemléletben vizsgálja: egy adott viselkedés, minta, vagy tünet esetén az egyén helyett a családi környezetre koncentrál. A jelenre fókuszál, a családi összefüggések feltárását, a család belső erőforrásait és a valós megoldásokat keresi, nem múltbéli emlékeket és „bűnbakokat” kutat.

A családi élet természetéből adódóan különböző ciklusokra osztható, melyek váltakozása minden család esetében okoz kisebb-nagyobb problémákat, átmeneti zavart. A már megszokott (esetleg eddig jól működő) megoldási kísérletek, szokások, kapcsolódási minták időnként hatástalanná válnak, így egy jól működő családban is zavar keletkezhet egy-egy új életciklus kezdetén (pl.  fiatal felnőttek szülőkről való leválása, elköteleződés, gyermekek születése, serdülőkorba lépő gyermekek, stb.). A családterápia célja, hogy a különböző életszakaszokban valós segítséget nyújtson a család minden tagjának abban, hogy – a kommunikáció, a kapcsolatok, a viszonyulások, családi szabályrendszerek és hiedelmek mentén – olyan életet tudjanak maguknak biztosítani, amely hozzájárul az összes családtag lelki jóllétéhez, optimális fejlődéséhez. 

Jámbor Emma Borbála

Jámbor Emma Bori vagyok, pszichológus és pár-és családterapeuta-jelölt. Pedagógusi előképzettségemnél fogva érdeklődési köröm egyik sarokköve az iskolai tanulási (és a hozzá kapcsolódó lelki) nehézségek, ezek szűrése, gyakorlati kezelése, fejlesztési lehetőségei. Eddigi munkatapasztalataim zöme tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő, valamint sajátos nevelési igényű gyermekekhez köthető. AZ ELTE Fejlődés és Gyermekklinikai szakirányán végezve a klinikai gyermekpszichológia is hasonlóképpen érdekel. Pszichológusként úgy az átlagosan fejlődő, mint az atipikus fejlődésű gyermekek esetében segítségre lehetek szűrésben, egyéni és családi lelki megsegítésben. Meggyőződésem, hogy a gyermekeket érintő kérdéseknél számos esetben a család bevonásával érhetünk el maximális hatékonyságot, így a pár- és családterápiás alapképzést is elvégeztem. Saját élményeimből kifolyólag különösen közel állnak hozzám a következő témák: örökbefogadás, a tanulási nehézséggel küzdő gyermek és családjának támogatása, a serdülőkori evészavar, az LMBT-érintettségű személyek egyéni és családi megsegítése, a családi együttélés, a szülőkről való leválás, elköteleződés, a gyerekvállalással kapcsolatos kérdések és nehézségek, különböző kulturális és vallási hátterű családok támogatása. Jelenleg szakmai szupervízió alatt dolgozom, klinikai beavatkozást nem igénylő egyénekkel, családokkal. Egyéni és családi konzultáció igény szerint angol nyelven is elérhető.